به مناسبت ایام نورانی حج ، تصاویر سه بعدی از سرزمین نزول وحی در این قسمت قرار گرفته است
جهت دریافت ، به ادامه مطلب بروید

با ذکر صلوات کلیک کنید


مدینه 1                                مدینه 2                               مدینه 3                                مدینه 4
                                                                                               


مدینه 5                                مدینه 6                                مدینه 7                                مکـه 1
                                                                                               


مکـه 2                                  مکـه 3                                 مکـه 4                                 مکـه 5
                                                                                               

راهنما: پس از باز کردن تصاویر برای زوم کردن بروی آنها ، اسکرول موس را بگردانید و یا کلید راست موس را فشار داده ، آن را نگه داشته و موس را به عقب یا جلو حرکت دهید.
جهت خروج از تصاویر دو بار کلید Esc را بروی کیبورد فشار دهید.
توصیفـگر :
حج ,  کعبه ,  مسجدالنبی ,  مدینه منوره ,  3D ,  تصاویر سه بعدی ,  عکس های خانه خدا , 

موضوع :
بسته ویژه ,