فایل های صوتی سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین اخوی

در هیئت مذهبی مسجد امام علی(ع) گچساران

با موضوع "مقام نصرت و یاری امام زمان(عج) "

دهه اول محرم ۱۳۹۶

جهت دریافت به ادامه این مطلب بروید عنـــوان

 دریافت
 شب اول محرم ۱۴۳۹ق/۱۳۹۶ش - حجت الاسلام و المسلمین اخوی
 شب دوم محرم ۱۴۳۹ق/۱۳۹۶ش - حجت الاسلام و المسلمین اخوی
 شب سوم محرم ۱۴۳۹ق/۱۳۹۶ش - حجت الاسلام و المسلمین اخوی
 شب چهارم محرم ۱۴۳۹ق/۱۳۹۶ش - حجت الاسلام و المسلمین اخوی
 شب پنجم محرم ۱۴۳۹ق/۱۳۹۶ش - حجت الاسلام و المسلمین اخوی
 شب ششم محرم ۱۴۳۹ق/۱۳۹۶ش - حجت الاسلام و المسلمین اخوی
 شب هفتم محرم ۱۴۳۹ق/۱۳۹۶ش - حجت الاسلام و المسلمین اخوی
 شب هشتم محرم ۱۴۳۹ق/۱۳۹۶ش - حجت الاسلام و المسلمین اخوی
 شب تاسوعا محرم ۱۴۳۹ق/۱۳۹۶ش - حجت الاسلام و المسلمین اخوی
 شب عاشورا محرم ۱۴۳۹ق/۱۳۹۶ش - حجت الاسلام و المسلمین اخوی
 شب یازدهم محرم ۱۴۳۹ق/۱۳۹۶ش - حجت الاسلام و المسلمین اخویتوصیفـگر :
فایل های صوتی سخنرانی استاد اخوی ,  سخنرانی حجت الاسلام اخوی در هیئت امام علی(ع) گچساران , 

موضوع :
نـوای هیئت ,