خیمه - تارنمای هیئت فرهنگی و مذهبی امام علی«ع» گچساران آدرس : گچسـاران - بلــوار بعثــت - مسجد حضرت علی ابن ابیطالب(ع) کانال های رسمی : kheymeh_ir@ سامــانه پـــیام کـوتـاه : ۱۰۰۰۱۴۱۲ آخرین برنامه : دهه ی اول محرم الحرام ۱۴۴۰ http://www.kheymeh.ir 2019-02-17T17:45:18+01:00 text/html 2018-12-31T08:24:25+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) پخش مستند زخم تازه http://www.kheymeh.ir/post/458 <div align="center"><font color="#660000" face="courier new,courier,monospace" size="4" style="direction: rtl;"><br><font face="Mihan-Iransans">پخش مستند "زخم تازه"<br><br>دوشنبه ۱۰ دی ماه ۹۷<br><br>بعد از نماز مغرب و عشا</font></font><br><br></div><div align="center"><img height="1079" align="middle" style="height: 486px;" alt="" src="http://s8.picofile.com/file/8347447076/%D8%B2%D8%AE%D9%85_%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2018-12-30T17:22:04+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) نماهنگ بصیرت به مناسبت ۹ دی http://www.kheymeh.ir/post/432 <div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/home/1396/139610111313eefa.jpg" alt="" width="496" vspace="0" hspace="0" height="208" border="0" align="middle"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#330033">جهت دریافت ادامه مطلب را <font color="#FF0000">کلیک </font>کنید</font><br></div><div align="center"><br></div> text/html 2018-12-30T13:23:01+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) نمایشگاه مجازی اشک ها و لبخندها «بازخوانی فتنه ۸۸» http://www.kheymeh.ir/post/430 <div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8315604442/01.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8315601026/001_1.jpg" alt="" width="224" vspace="0" hspace="0" height="160" border="0" align="middle"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://s9.picofile.com/file/8315600000/000_0.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8315601084/000.jpg" alt="" width="224" vspace="0" hspace="0" height="160" border="0" align="middle"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8315604518/03.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315600634/003_3.jpg" alt="" width="224" vspace="0" hspace="0" height="160" border="0" align="middle"></a>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://s9.picofile.com/file/8315604484/02.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8315600592/002_2.jpg" alt="" width="224" vspace="0" hspace="0" height="160" border="0" align="middle"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8315604618/05.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8315600684/005_5.jpg" alt="" width="224" vspace="0" hspace="0" height="160" border="0" align="middle"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://s8.picofile.com/file/8315604576/04.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8315600650/004_4.jpg" alt="" width="224" vspace="0" hspace="0" height="160" border="0" align="middle"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8315686700/07.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315600742/007_7.jpg" alt="" width="223" vspace="0" hspace="0" height="160" border="0" align="middle"></a>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://s9.picofile.com/file/8315686642/06.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315600726/006_6.jpg" alt="" width="221" vspace="0" hspace="0" height="159" border="0" align="middle"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8315686800/09.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315600784/009_9.jpg" alt="" width="223" vspace="0" hspace="0" height="160" border="0" align="middle"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://s9.picofile.com/file/8315686734/08.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8315600750/008_8.jpg" alt="" width="222" vspace="0" hspace="0" height="159" border="0" align="middle"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8315686918/11.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s9.picofile.com/file/8315600850/0011_11.jpg" alt="" width="224" vspace="0" hspace="0" height="160" border="0" align="middle"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <a href="http://s8.picofile.com/file/8315686868/10.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8315600800/0010_10.jpg" alt="" width="224" vspace="0" hspace="0" height="160" border="0" align="middle"></a></div> text/html 2018-12-30T11:14:26+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) ۹ دی روز بصیرت و تجدید پیمان با ولایت http://www.kheymeh.ir/post/429 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#990000">و </font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000">حسین بن علی</font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#990000"> باز به امداد آمد</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330000">۹ دی روز بصیرت و تجدید عهد با ولایت</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315518168/9dey_36_n.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></div> text/html 2018-12-18T03:38:08+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) وفات حضرت معصومه «س» http://www.kheymeh.ir/post/431 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#330000">السلام علیک یا فاطمه معصومه<font size="2"> (س)</font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315603742/H_Masumeh_96.jpg" alt="" width="480" vspace="0" hspace="0" height="281" border="0" align="middle"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" color="#660000">وفات شهادت گونه<font size="1"> ی</font> حضرت فاطمه<font size="1"> ی</font> معصومه «سلام الله علیها» تسلیت</font><font size="2" color="#660000"> باد</font></div> text/html 2018-11-26T09:15:51+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) ۵ آذر روز بسیج مستضعفین http://www.kheymeh.ir/post/375 <div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033">معیـار بسیــج، بصــیرت و ایـــمان اســت. ایمــان از دل فـــرد میجـــوشد،</font></p><p style="text-align: center; padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033">و او را به کــــار وادار میکـــــند؛ بصـــیرت هــــم به او تفهـــــیم میـکنــــد کـــــه</font></p><p style="text-align: center; padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font color="#330033"><font size="4" face="Mihan-Nassim">چگونه حرکت کند،&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">معیارها را چگونه تشخیص بدهد و راه را چگونه طی کند.</span></font></p><p style="text-align: center; padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><span style="font-size: small; font-family: Mihan-Nassim; color: rgb(51, 51, 51);">(بیانات مقام معظم رهبری - ۱۳۸۸/۰۹/۰۴)</span></p></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8276674218/Rooze_Basij_2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></div> text/html 2018-11-24T17:06:11+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) ولادت نورانی پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع) http://www.kheymeh.ir/post/428 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8313932692/Poster_Milad_Payambar_1.jpg" alt="" width="498" vspace="0" hspace="0" height="171" border="0" align="middle"></div> text/html 2018-11-21T11:58:14+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) هفتــه وحدتــ مسلمانانــ مبارکـ باد http://www.kheymeh.ir/post/94 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8313932184/Milad_payambar96.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></div> text/html 2018-11-16T22:30:02+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) آغاز امامت امام عصر(عج) http://www.kheymeh.ir/post/266 <div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#993399">9</font><font color="#993399"> ربیع الاول سالروز آغاز امامت و ولایت</font><br><font size="1" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font><br><font color="#FF99FF"><font color="#330033"><font color="#CC33CC">امام عصر حضرت بقیةالله اعظم , مهدی موعود </font><font size="2"><font color="#CC33CC">عجل الله تعالی فرجه الشریف</font><br><font size="1" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font><br></font><font color="#993399">مـبـارک بـاد</font></font><br><font size="1">&nbsp;</font><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8228992776/Velayat_Emam_Zaman.jpg" alt="" width="339" vspace="0" hspace="0" height="467" border="0" align="middle"><br></font></font></div> text/html 2018-11-16T07:10:44+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) کلام نور از امام حسن عسکری(علیه السلام) http://www.kheymeh.ir/post/258 <font size="1" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#330000">حضرت امام حسن عسکری<font size="3"> (علیه السلام)</font> در حدیثی می فرمایند :</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="1">&nbsp;</font><br></font><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#CC6600">هرکس برادر خود را در خفاء پند دهد او را آراسته است<br>و کسی که آشکارا پندش دهد او را معیوب ساخته است.</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#996633">ترجمه انوارالبهیه صفحه 353 از تألیفات حاج شیخ عباس قمی <font size="1">(ره)</font></font></font><br>&nbsp;<br><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-Koodak" color="#330000">همچنین آن حضرت در حدیثی دیگر فرموده اند :</font><br><font size="1">&nbsp;</font><br></font></span></span><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#CC6600">روزیِ تضمین شده ، تو را از کارهای واجب مشغول نسازد.</font><br><font color="#993300">(روزیِ تو بدون تردید خواهد رسید و تو برای بدست آوردن آن ، خود را از اعمال واجب باز مدار)</font></font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#996633">ترجمه انوارالبهیه صفحه 352 - از تألیفات حاج شیخ عباس قمی <font size="1">(ره)<br><br></font></font></span></span><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8228864626/Emam_Asgari94.jpg" alt="" width="487" vspace="0" hspace="0" height="70" border="0" align="middle"></div> text/html 2018-11-16T06:58:01+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) امام حسن عسگری«علیه السلام» در کلام رهبر معظم انقلاب http://www.kheymeh.ir/post/259 <br><div align="justify"><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#330000"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font color="#FFFFFF"><b>&nbsp;کـلام نـور&nbsp; </b></font></span><br><br></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330033">این روزها متعلق به امام عسگری <font size="1">(سلام‌اللّه علیه)</font> است، که میتواند الگوی همه‌ی مؤمنان، بخصوص جوانان باشد. این امامی که موافقان، شیعیان، مخالفان، غیر معتقدان، همه، شهادت دادند و اعتراف کردند به فضل او، به علم او، به تقوای او، به طهارت او، به عصمت او، به شجاعت او در مقابل دشمنان، به صبر و استقامت او در برابر سختی‌ها، این انسان بزرگ، این شخصیت باشکوه، وقتی به شهادت رسید، فقط بیست و هشت سال داشت. در تاریخ پرافتخار شیعه، این نمونه‌ها را کم نداریم. پدر امام زمان عزیز ما با آن همه فضیلت، با آن همه مقامات، با آن همه کرامات، وقتی با سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت، فقط بیست و هشت سال داشت؛ این میشود الگو؛ جوان احساس میکند یک نمونه‌ی عالی در مقابل چشم دارد. آن امام بزرگوار، جوادالائمه <font size="1">(علیه‌السّلام)</font> است که در بیست و پنج سالگی شهید شده است؛ این امام عسگری <font size="1">(علیه الصّلاة و السّلام) </font> است که در بیست و هشت سالگی به شهادت رسیده است؛ و این همه فضیلت، این همه مکرمت، این همه عظمت، که نه فقط ما به آنها قائلیم و مترنّمیم، بلکه دشمنانشان، مخالفانشان، کسانی که اعتقاد به امامت آنها نداشتند، همه اعتراف کردند</font><span dir="LTR"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330033">.</font><br><br> <a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19173">دیدار اقشار مردم و خانواده شهدا و ایثارگران ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ </a></span></div> text/html 2018-11-07T10:17:12+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) أشهد أن محمداً رسول الله http://www.kheymeh.ir/post/427 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#330033">رحـلــت جانـــکاه پیامبــر گـــرامی اســــلام</font><br><font color="#990000">خاتـم النبیـین</font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#990000"> حضـرت محمـد مصطــفی<font size="2">(صلوات الله و سلامه علیه)</font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#330033">و شهـــادت مظلـــومانـه سومــین پیشــوای شیعیــان</font><br><font color="#990000">حضرت امـام حـســن مجـتبی<font size="2">(علیه السلام)</font> تسلیت باد</font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312012126/Safar96.jpg" alt="" width="493" vspace="0" hspace="0" height="333" border="0" align="middle"></div> text/html 2018-11-07T08:57:09+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) تصویر بمناسبت شهادت امام حسن مجتبی(ع) http://www.kheymeh.ir/post/374 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#330033">تصویر بمناسبت شهادت امام حسن مجتبی</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#330033">(ع)<br></font><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.asr-entezar.ir/wp-content/uploads/2016/11/emam-hasan-75-n.jpg" alt="شهادت امام حسن مجتبی (ع)" width="405" height="283"><br><br><font color="#660000"><br><font size="2">جهت دریافت به ادامه مطلب بروید</font></font><br></div> text/html 2018-11-04T19:23:37+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) پوستر مرگ بر امریکا (۱۳ آبان - تسخیر لانه جاسوسی آمریکا) http://www.kheymeh.ir/post/450 <div align="center"><br><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#660000">پوستر مرگ بر امریکا</font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8325914692/Dont_With_USA.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8325914584/Dont_With_USA_Icon.jpg" alt="" width="492" vspace="0" hspace="0" height="270" border="0" align="middle"></a></div> text/html 2018-10-29T05:35:53+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) اربعین حسینی http://www.kheymeh.ir/post/424 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311405292/Arbaeen_1396.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#330000">اربعین حسینی تسلیت باد</font></div> text/html 2018-10-23T03:04:31+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) شهادت حاج آقا مصطفی از الطاف خفیه الهی است http://www.kheymeh.ir/post/369 <font face="Mihan-Iransans" color="#000066"><br></font><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#000066">شهید سید مصطفی خمینی فرزند امام خمینی </font><font size="1" face="Mihan-Iransans" color="#000066">(ره)</font><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#000066"> در سال ۱۳۰۹ در قم متولد شد. ایشان دارای استعداد فراوانی بود؛ بطوریکه، در همان سنین جوانی به درجه اجتهاد نائل شد. شهید سیدمصطفی خمینی از سال ۱۳۴۱ که نهضت امام خمینی آغاز شد، همواره در کنار امام و یار و همراه و مشاور حضرت امام بود . ایشان پس از جریان ۱۵ خرداد و نیز بار دیگر پس از تبعید حضرت امام، به علت اقدامات اعتراض‌آمیز خود بر علیه رژیم شاه توسط ساواک دستگیر شد و در نهایت نیز در ۱۳ دی ۱۳۴۳ مأموران رژیم، به خانه او حمله کرده و ایشان را نیز به ترکیه تبعید کردند.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#000066"><br></font></div><div style="text-align: justify;" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#000066">ایشان پس از ورود به نجف در کنار برنامه‌های درسی و علمی، مبارزه را در کنار حضرت امام ادامه دادند. در سال ۴۸ به دنبال یک سلسله فعالیت علیه رژیم بعثی عراق، دستگیر و به بغداد منتقل شدند. سرانجام در نیمه شب اول آبان ۱۳۵۶، آیت‌الله سید مصطفی خمینی، به شکل مرموزانه‌ای به شهادت رسید.</font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#000066"><br></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" color="#000066"><font size="2">شهادت ایشان، نهضت اسلامی ایران را جان تازه‌ای بخشید و به شکل انقلابی فراگیر درآمد که پس از ۱۵ ماه منجر به سقوط رژیم پهلوی شد. شاید به همین جهت بود که حضرت امام خمینی </font><font size="1">(ره)</font><font size="2">، شهادت ایشان را از الطاف خفیه الهی دانستند.</font></font><font size="4"><br></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#330033">به مناسبت سالروز شهادت حاج مصطفی خمینی تصویری خدمت شما گرامیان تقدیم می کنیم</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br><font color="#660000"><img src="http://www.asr-entezar.ir/wp-content/uploads/2016/10/shahid-mostafa-khomeni3-n-150x150.jpg" alt="" width="140" vspace="0" hspace="0" height="140" border="0" align="middle"></font><br><font face="Mihan-Koodak" color="#663366">جهت دریافت به</font><font face="Mihan-Koodak" color="#cc0000"> ادامه مطلب</font><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"> بروید</font><br></font></div> text/html 2018-10-14T06:40:19+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) ورود اسرای اهل بیت(ع) به مجلس یزید http://www.kheymeh.ir/post/75 <div align="center"><h5 style="line-height: 200%"><font size="2" color="#330033">دومین روز ماه صفر ؛ ورود اسرای خاندان عصمت<font size="1">(ع)</font> به مجلس یزید</font><br></h5><h5 style="line-height: 200%"><img src="http://s5.picofile.com/file/8153579076/Emam_Sajad_93_1.jpg" alt="" width="466" vspace="0" hspace="0" height="303" border="0" align="middle"></h5></div> text/html 2018-10-03T10:20:32+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) شهادت حضرت علی ابن الحسین(ع) http://www.kheymeh.ir/post/371 <div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#330000"><font size="2">شهادت جانگداز زین العابدین حضرت امام سجاد</font><font size="1">(ع)</font></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Iransans" color="#330000"><font size="2">را&nbsp;</font></font><font style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans;" size="2">بـه محضـر حضـرت ولـی عصـر&nbsp;</font><font style="color: rgb(51, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans;" size="1">(ارواحنافداه)</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330000">و شیعیان جهان تسلیت عرض می نماییم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8272406068/Emam_Sajad95.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></div> text/html 2018-09-23T19:05:12+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) حرم مطهر امام حسین (ع) ، به روایت تاریخ + تصاویر http://www.kheymeh.ir/post/40 <div align="center"><font color="#663366"><b><br><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#333300">جهت مطالعه کامل متن و مشاهده تصاویر به ادامه مطلب بروید</font><br><br></b></font><font face="Mihan-Iransans" color="#330033"><span style="font-size: 9pt;" lang="AR-SA">اولین علامت بارگاه امام حسین(ع) از سوی قبیله‌ بنی‌اسد که در نزدیکی کربلا<br>ساکن بودند بنا نهاده شد. آنها مراسمی برای به خاک سپردن <font color="#CC0000">سیــدالشـهدا<font size="1">(ع)</font></font><br>برگزار کردند و علامتی بر قبر شریـف امام گذاشتند که سایـبانی کوچک بر قبر<br>حضرتش بود. با بر سـر کار آمدن مختـار بـن ابـی عبیـده ثقـفی، این بارگاه</span></font><font face="Mihan-Iransans" color="#330033"><span style="font-size: 9pt;" lang="AR-SA"><br>بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.</span></font><font face="Mihan-Iransans" color="#330033"><span style="font-size: 9pt;" lang="AR-SA"></span></font></div><p align="center"><font color="#330033"><span style="font-size: 10pt;"><font size="2"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></font></span></font></p><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><div align="center"><img src="http://cld.persiangig.com/preview/GWdoRqRMid/9185_198.jpg" alt="" width="460" vspace="0" hspace="0" height="258" border="0" align="middle"></div><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><br></p><p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; text-justify:kashida;text-kashida:0%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size: 10pt;"><font size="2" color="#006600"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> </font></span><span style="font-size: 10pt;"></span><font size="2"><font color="#330033"><span style="font-size:9.0pt;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></font><span style="font-size: 9.0pt;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></font></p><font size="2" color="#006600"><font color="#330033"> </font></font><span style="font-size: 10pt;"><font size="2" color="#006600"> </font></span> text/html 2018-09-23T02:21:01+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) رادیو CD ویژه ماه محرم http://www.kheymeh.ir/post/358 <div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#330033">رادیو سی دی <font color="#CC0000">ماه محرم</font> شامل 9 قطعه زیبا بمدت 80 دقیقه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#330033"><font size="4" face="Mihan-Koodak">برای استماع در هنگام رانندگی ، در منزل و یا دیگر لحظات</font><br><font size="1">&nbsp;</font><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><img src="http://masaf.ir/images/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%20CD%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-shia%20muslim-25201.jpg" alt="" width="478" vspace="0" hspace="0" height="317" border="0" align="middle"><br><font size="1">&nbsp;</font><br>جهت دریافت به ادامه این مطلب بروید</font></div>