خیمه - تارنمای هیئت فرهنگی و مذهبی امام علی«ع» گچساران آدرس : گچسـاران - بلــوار بعثــت - مسجد حضرت علی ابن ابیطالب(ع) کانال های رسمی : kheymeh_ir@ سامــانه پـــیام کـوتـاه : ۱۰۰۰۱۴۱۲ آخرین برنامه : دهــه اول محــرم http://www.kheymeh.ir 2020-12-04T09:18:43+01:00 text/html 2020-02-27T01:37:10+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) مـــــــادر ؛ روزتـــ مبارکــ ... http://www.kheymeh.ir/post/143 <div align="center"><div align="right"><font size="2" color="#993399"><font color="#CC33CC"><br>تو را فـاطمه می خوانم؛ </font>ای بریده ازتمام بدی<font size="1"> </font>ها ؛ وجودت آئینه<font size="1"> </font>ایست پاک شده از زنگارهای غبار</font><br></div><font size="2" color="#993399"><font color="#3366FF"><br>ای تصـویـر روشنـائـی هـا ........ ای پاکــ تـرین آبـــ ها ، بـی ذره ای گـرد و کــدورت<br>و ای زلالــی مـحــض و شفــافیت مطلق<br></font></font><br><img src="http://s4.picofile.com/file/8180748492/Banner_H_Zahra.jpg" alt="" width="489" vspace="0" hspace="0" height="238" border="0" align="middle"><br><br><div align="right"><font size="2" color="#993399"><font color="#993300"><font color="#6633FF">تــو را زهــــرا مـــی گویـم ؛</font> که خورشـید وار بر وسیــع ترین افـق آسمـان می درخشـی بی آنـکه غـروبی بـرای تـو باشد</font></font><br><font size="2" color="#993399"><font color="#993300"><font color="#6633FF">تو را مبارکـــه می سرایم ؛</font> که آوازه<font size="1"> ی</font> برکـت و کرامــتت مــوج وار اقیانــوس هــفت آسـمــان را بـه تـلاطم مـی آورد</font></font><br><font size="2" color="#993399"><font color="#993300"><font color="#6633FF">مرضیــه می گویـمـت بانو ؛</font> که زیسـتن تـو ، سکوت و سخـن تـو ، ایستادن و نشستن تـو هـمه ، همان بود که خدایت خواسته بود</font></font><br><font size="2" color="#993399"><font color="#006600"><font color="#6633FF">تــو را طـاهـــره مـی نامم ؛</font> که نـاب تـر از شبنــم هـای صبـحگاهی بـر گلبـرگ تاریـخ نشستـه ای و پاک تـر از همـه بوستـان های بهشـت و زلال تـر از کوثـری</font></font><br></div><font size="3"><font size="6" face="courier new,courier,monospace" color="#000066"><font size="7" face="georgia,times new roman,times,serif">. . . . .</font></font><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#3366FF"><b><br></b></font></font><br><font size="3"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#3366FF"><b><font size="5"><font size="2" color="#993399"><font color="#006600"><font color="#6633FF"> </font></font></font>میـلاد پرنــور ام الائــمه حضـرت صدیقـه کبری ، فاطمه زهرا<font size="3">(س)<br></font></font></b></font></font><br><font size="3"><font size="4" face="times new roman,times,serif" color="#3366FF"><b><font size="5"><font size="3"><font size="2" color="#993399"><font color="#006600"> </font></font></font></font></b></font><font size="5" face="times new roman,times,serif" color="#FF0000"><b><font color="#CC33CC">روز</font> مــــادر<font color="#CC33CC"> و روز</font> زن<font color="#CC33CC"> بـــر </font>هـمـگــــــان <font color="#FF6600"><font color="#FF9900">مبـارکـــ</font><font color="#FF0000"><font color="#FF9900">ـ</font>ـبـاد</font></font></b></font></font><br></div> <div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once"></div><div style="display:none;" id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once"></div><div style="display:none;" id="__hggasdgjhsagd_once"></div> text/html 2020-01-31T12:09:21+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) در بهار آزادی ... http://www.kheymeh.ir/post/438 <div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><font color="#CC6600"><font color="#993399">سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) به میهن</font><br></font><br>و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی مبارک باد<br></font><br><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8318075542/22_bahman_17_n.jpg" alt="" width="434" vspace="0" hspace="0" height="619" border="0" align="middle"></div> text/html 2020-01-15T11:31:26+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) زمستان؛ بهار مومنان http://www.kheymeh.ir/post/434 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315875826/zem.jpg" alt="" width="465" vspace="0" hspace="0" height="361" border="0" align="middle"></div><div style="text-align: center;"><strong style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: iransans; font-size: 14.6667px; text-align: justify;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span style="text-align: justify;"><font size="4">رسول خدا</font><font size="2">(صلی الله و علیه وآله) </font><font size="4">فرمودند:</font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span style="text-align: justify;">الشتاء ربیع المومن یطول فیه لیله فیستعین به&nbsp;</span><span style="text-align: justify;">علی</span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span style="text-align: justify;"><font size="4">قیامه و یقصر فیه نهاره فیستعین به علی صیامه.</font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span style="text-align: justify;"><font size="4">زمستان بهار مومن است</font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span style="text-align: justify;">از&nbsp;</span><a href="https://article.tebyan.net/191325/%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B1" target="_blank" style="outline: 0px none currentcolor; text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; text-align: right; cursor: pointer;"><font color="#3333FF">شبهای طولانی</font>&nbsp;</a><span style="text-align: justify;">اش</span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span style="text-align: justify;"><font size="4">برای شب زنده داری</font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span style="text-align: justify;"><font size="4">و از روزهای کوتاهش</font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span style="text-align: justify;"><font size="4">برای روزه داری بهره می گیرد.</font></span></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span style="font-size: 14.6667px; text-align: justify;">(وسائل الشیعه، ج7، ص302، ح3)</span></font></div> text/html 2020-01-09T07:03:46+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) السلام علیک یا فاطمة الزهرا(س) http://www.kheymeh.ir/post/437 <div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8318075092/F96.jpg" alt="" width="485" vspace="0" hspace="0" height="242" border="0" align="middle"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330033">شهادت یاس نبوت حضرت فاطمه زهرا <font size="1">سلام الله علیها</font> تسلیت و تعزیت باد</font><br></div> text/html 2020-01-01T06:02:26+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) ولادت حضرت زینب (س) مباركباد http://www.kheymeh.ir/post/436 <div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 153);"><font color="#CC6600"><font color="#003333"><font color="#336666"><br></font></font></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(51, 51, 153);"><font color="#CC6600"><font color="#003333"><font color="#336666">ولادت ستاره پرفـروغ کوثـر ،</font>&nbsp;</font><font color="#993399">حضـرت زینـب کـبری</font></font></b><font color="#CC6600"><font color="#993399"><font size="1">سلام الله علیها</font></font></font><b style="color: rgb(51, 51, 153);"><font color="#CC6600">&nbsp;<font color="#336666">و روز پرسـتار مبـارکباد</font></font></b></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8317371684/hazrate_zeinab_101_n.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></div> text/html 2019-12-31T23:23:57+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) نماهنگ های ویژه ایام ولادت حضرت زینب(س) http://www.kheymeh.ir/post/307 <div align="center"><font size="2" color="#993399"><br><font color="#333399">ویدیوکلیپ های ویژه ولادت حضرت زینب<font size="1">(س)</font> و مدافعان حرم</font></font><br><font color="#330033"><br>برای دریافت <font color="#FF0000">کلیک <font color="#330033">کنید</font></font></font><br><br><font size="1" color="#339999">حجم: 43</font><font size="1" color="#339999">&nbsp;MB</font><br><a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/videos/story/94-11/25/farhangnews_180768-519475-1455426360.mp4" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8223655676/MP4_i.png" alt="" width="42" vspace="0" hspace="0" height="50" border="0" align="middle"></a><br><font size="1" color="#339999"><br></font></div><div align="center"><font size="1" color="#339999">حجم: 21 MB</font><br><a href="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/videos/story/94-11/25/farhangnews_180777-519502-1455427050.mp4" target="" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8223655676/MP4_i.png" alt="" width="42" vspace="0" hspace="0" height="50" border="0" align="middle"></a><br></div> text/html 2019-12-29T18:44:26+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) ۹ دی روز بصیرت و تجدید پیمان با ولایت http://www.kheymeh.ir/post/429 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#990000">و </font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#ff0000">حسین بن علی</font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#990000"> باز به امداد آمد</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330000">۹ دی روز بصیرت و تجدید عهد با ولایت</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8315518168/9dey_36_n.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></div> text/html 2019-12-06T11:00:00+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) وفات حضرت معصومه «س» http://www.kheymeh.ir/post/431 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#330000">السلام علیک یا فاطمه معصومه<font size="2"> (س)</font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8315603742/H_Masumeh_96.jpg" alt="" width="480" vspace="0" hspace="0" height="281" border="0" align="middle"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="2" color="#660000">وفات شهادت گونه<font size="1"> ی</font> حضرت فاطمه<font size="1"> ی</font> معصومه «سلام الله علیها» تسلیت</font><font size="2" color="#660000"> باد</font></div> text/html 2019-11-26T05:45:51+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) ۵ آذر روز بسیج مستضعفین http://www.kheymeh.ir/post/375 <div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033">معیـار بسیــج، بصــیرت و ایـــمان اســت. ایمــان از دل فـــرد میجـــوشد،</font></p><p style="text-align: center; padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033">و او را به کــــار وادار میکـــــند؛ بصـــیرت هــــم به او تفهـــــیم میـکنــــد کـــــه</font></p><p style="text-align: center; padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><font color="#330033"><font size="4" face="Mihan-Nassim">چگونه حرکت کند،&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">معیارها را چگونه تشخیص بدهد و راه را چگونه طی کند.</span></font></p><p style="text-align: center; padding: 1em 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none;"><span style="font-size: small; font-family: Mihan-Nassim; color: rgb(51, 51, 51);">(بیانات مقام معظم رهبری - ۱۳۸۸/۰۹/۰۴)</span></p></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8276674218/Rooze_Basij_2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></div> text/html 2019-11-14T13:36:11+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) ولادت نورانی پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع) http://www.kheymeh.ir/post/428 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8313932692/Poster_Milad_Payambar_1.jpg" alt="" width="498" vspace="0" hspace="0" height="171" border="0" align="middle"></div> text/html 2019-11-10T08:28:14+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) هفتــه وحدتــ مسلمانانــ مبارکـ باد http://www.kheymeh.ir/post/94 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8313932184/Milad_payambar96.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="middle"></div> text/html 2019-11-06T19:00:02+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) آغاز امامت امام عصر(عج) http://www.kheymeh.ir/post/266 <div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#993399">9</font><font color="#993399"> ربیع الاول سالروز آغاز امامت و ولایت</font><br><font size="1" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font><br><font color="#FF99FF"><font color="#330033"><font color="#CC33CC">امام عصر حضرت بقیةالله اعظم , مهدی موعود </font><font size="2"><font color="#CC33CC">عجل الله تعالی فرجه الشریف</font><br><font size="1" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font><br></font><font color="#993399">مـبـارک بـاد</font></font><br><font size="1">&nbsp;</font><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8228992776/Velayat_Emam_Zaman.jpg" alt="" width="339" vspace="0" hspace="0" height="467" border="0" align="middle"><br></font></font></div> text/html 2019-11-06T03:40:44+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) کلام نور از امام حسن عسکری(علیه السلام) http://www.kheymeh.ir/post/258 <font size="1" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#330000">حضرت امام حسن عسکری<font size="3"> (علیه السلام)</font> در حدیثی می فرمایند :</font><br><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font size="1">&nbsp;</font><br></font><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#CC6600">هرکس برادر خود را در خفاء پند دهد او را آراسته است<br>و کسی که آشکارا پندش دهد او را معیوب ساخته است.</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#996633">ترجمه انوارالبهیه صفحه 353 از تألیفات حاج شیخ عباس قمی <font size="1">(ره)</font></font></font><br>&nbsp;<br><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-Koodak" color="#330000">همچنین آن حضرت در حدیثی دیگر فرموده اند :</font><br><font size="1">&nbsp;</font><br></font></span></span><span style="font-family: Tahoma,Geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#CC6600">روزیِ تضمین شده ، تو را از کارهای واجب مشغول نسازد.</font><br><font color="#993300">(روزیِ تو بدون تردید خواهد رسید و تو برای بدست آوردن آن ، خود را از اعمال واجب باز مدار)</font></font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#996633">ترجمه انوارالبهیه صفحه 352 - از تألیفات حاج شیخ عباس قمی <font size="1">(ره)<br><br></font></font></span></span><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8228864626/Emam_Asgari94.jpg" alt="" width="487" vspace="0" hspace="0" height="70" border="0" align="middle"></div> text/html 2019-11-06T03:28:01+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) امام حسن عسگری«علیه السلام» در کلام رهبر معظم انقلاب http://www.kheymeh.ir/post/259 <br><div align="justify"><div align="center"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" color="#330000"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font color="#FFFFFF"><b>&nbsp;کـلام نـور&nbsp; </b></font></span><br><br></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330033">این روزها متعلق به امام عسگری <font size="1">(سلام‌اللّه علیه)</font> است، که میتواند الگوی همه‌ی مؤمنان، بخصوص جوانان باشد. این امامی که موافقان، شیعیان، مخالفان، غیر معتقدان، همه، شهادت دادند و اعتراف کردند به فضل او، به علم او، به تقوای او، به طهارت او، به عصمت او، به شجاعت او در مقابل دشمنان، به صبر و استقامت او در برابر سختی‌ها، این انسان بزرگ، این شخصیت باشکوه، وقتی به شهادت رسید، فقط بیست و هشت سال داشت. در تاریخ پرافتخار شیعه، این نمونه‌ها را کم نداریم. پدر امام زمان عزیز ما با آن همه فضیلت، با آن همه مقامات، با آن همه کرامات، وقتی با سم و جنایت دشمنان از دنیا رفت، فقط بیست و هشت سال داشت؛ این میشود الگو؛ جوان احساس میکند یک نمونه‌ی عالی در مقابل چشم دارد. آن امام بزرگوار، جوادالائمه <font size="1">(علیه‌السّلام)</font> است که در بیست و پنج سالگی شهید شده است؛ این امام عسگری <font size="1">(علیه الصّلاة و السّلام) </font> است که در بیست و هشت سالگی به شهادت رسیده است؛ و این همه فضیلت، این همه مکرمت، این همه عظمت، که نه فقط ما به آنها قائلیم و مترنّمیم، بلکه دشمنانشان، مخالفانشان، کسانی که اعتقاد به امامت آنها نداشتند، همه اعتراف کردند</font><span dir="LTR"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#330033">.</font><br><br> <a href="http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19173">دیدار اقشار مردم و خانواده شهدا و ایثارگران ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ </a></span></div> text/html 2019-11-04T15:53:37+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) پوستر مرگ بر امریکا (۱۳ آبان - تسخیر لانه جاسوسی آمریکا) http://www.kheymeh.ir/post/450 <div align="center"><br><font size="5" face="Mihan-IransansBold" color="#660000">پوستر مرگ بر امریکا</font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8325914692/Dont_With_USA.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s8.picofile.com/file/8325914584/Dont_With_USA_Icon.jpg" alt="" width="492" vspace="0" hspace="0" height="270" border="0" align="middle"></a></div> text/html 2019-10-28T06:47:12+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) أشهد أن محمداً رسول الله http://www.kheymeh.ir/post/427 <div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#330033">رحـلــت جانـــکاه پیامبــر گـــرامی اســــلام</font><br><font color="#990000">خاتـم النبیـین</font></font><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#990000"> حضـرت محمـد مصطــفی<font size="2">(صلوات الله و سلامه علیه)</font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><font color="#330033">و شهـــادت مظلـــومانـه سومــین پیشــوای شیعیــان</font><br><font color="#990000">حضرت امـام حـســن مجـتبی<font size="2">(علیه السلام)</font> تسلیت باد</font></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8312012126/Safar96.jpg" alt="" width="493" vspace="0" hspace="0" height="333" border="0" align="middle"></div> text/html 2019-10-28T05:27:09+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) تصویر بمناسبت شهادت امام حسن مجتبی(ع) http://www.kheymeh.ir/post/374 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#330033">تصویر بمناسبت شهادت امام حسن مجتبی</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#330033">(ع)<br></font><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.asr-entezar.ir/wp-content/uploads/2016/11/emam-hasan-75-n.jpg" alt="شهادت امام حسن مجتبی (ع)" width="405" height="283"><br><br><font color="#660000"><br><font size="2">جهت دریافت به ادامه مطلب بروید</font></font><br></div> text/html 2019-10-19T02:05:53+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) اربعین حسینی http://www.kheymeh.ir/post/424 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8311405292/Arbaeen_1396.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="Mihan-Nassim" color="#330000">اربعین حسینی تسلیت باد</font></div> text/html 2019-09-29T06:39:38+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) نماهنگ "شب های دلتنگی" http://www.kheymeh.ir/post/465 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#660000">نماهنگ شب های دلتنگی</font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#660000"><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><font color="#330033">بســـم ربــــ الاربعــــین</font><br><br>... من زار <font color="#CC0000">الحسین</font> کمن زار الله <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><a href="http://kheymeh.ir/post/465" target="" title=""><img style="width: 413px; height: 261px;" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/8373782184/شب_های_دلتنگی1.jpg" width="1" vspace="0" hspace="0" height="414" border="0" align="middle"></a><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#330033">جهت دریافت به ادامه مطلب بروید</font><br></div> text/html 2019-09-29T06:23:37+01:00 www.kheymeh.ir کانون فرهنگی امام علی(ع) عکس / کوچه شهید http://www.kheymeh.ir/post/466 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#000066"><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای:</span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;"><br></span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;">«همه وظیفه داریم نامهای نورانی شهیدان را تکریم کنیم</span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;"><br></span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;">و عظمـــت جایگــاه آنان را در یادهــا مانـــــدگار سازیم.</span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;"><br></span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;">افتخاری است برای کـوی‌ها و بــرزن‌ها که نام شهید</span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;"><br></span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;">و عنوان شهــادت بر فراز آنها بدرخشد؛ این موهبت <br></span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;"><br></span></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;">هم‌اکنون در سراسر کشور وجود دارد و باید ادامه یابد.»</span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim" color="#330033"><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;"><br></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;"></span><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;"></span><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;"></span><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;"><a href="http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=43552">۹۸/۰۷/۰۳</a><br></span></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://kheymeh.ir/post/466" target="" title=""><img style="width: 447px; height: 421px;" alt="" src="http://s2.picofile.com/file/8373785250/kocheh_shahid_ICON.jpg" width="1" vspace="0" hspace="0" height="786" border="0" align="middle"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#660000">دریافت عکس با کیفیت در ادامه مطلب</font><br><font size="3" face="Mihan-Nassim"><span class="grayText photos-lead" id="photo-lead-context" style="line-height: 19px;"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Nassim"> </font>